Op deze pagina proberen we je duidelijkheid te geven, over de werking van de Amsterdamse Cross Competitie en waar en bij wie je terecht kunt met jouw vragen en/of opmerkingen.

VERENIGINGEN

De Amsterdamse Cross Competitie is een klassement dat tot stand komt door samenwerking met de verschillende wielerverenigingen in de regio groot Amsterdam. De afzonderlijke wielerverenigingen organiseren zelfstandig hun eigen wedstrijd. Zij bedenken zelf het parcours en zetten dit parcours uit, zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de wedstrijd en stellen de uitslag van hun wedstrijd vast met hun eigen jury.

 

Elke deelnemende vereniging conformeert zich aan de afspraken en reglementen van de Amsterdamse Cross Competitie, om de gang van zaken rondom de ACC voor alle deelnemers en voor alle wedstrijden hetzelfde te maken: de locaties en parcoursen zijn elke week anders, maar de gang van zaken zoals de starttijden*, puntentelling en dergelijke is (zoveel mogelijk) gelijk.

COMMISSARISSEN

De uitzondering op dat elke vereniging alles rond de wedstrijd zelf regelt, is de gang van zaken rond de startprocedure en de bewaking van de wedstrijdduur bij de wedstrijden. Hiervoor zijn elke week dezelfde commissarissen in touw. Deze commissarissen horen dus niet bij de organiserende club, maar zijn er om de wedstrijden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

PRIJZEN

De organiserende vereniging van de week zorgt voor bloemen/prijzen voor de mensen die op het podium komen. Daarnaast betaalt elke organiserende club een bedrag aan de centrale pot om het prijzenschema van de ACC te bekostigen.

 

COÖRDINATIE

Naast de organisatie van de individuele wedstrijden door de clubs, is er een coördinatie werkzaam. Deze opereert niet vanuit of namens één vereniging, maar namens het samenwerkingsverband. Dit zijn Rinus Cerfontain, Pierre Deen, Tom Roozenburg, Peter Giljam, Peter van Roode, Chris Kleijn en Harold Kip.

De coördinatie verzorgt de overkoepelende, wedstrijd overstijgende zaken. Hierbij moet je denken aan:

  • bijhouden van deze website
  • verwerken van de door de clubs aangeleverde wedstrijduitslagen
  • regelen en organiseren van het prijzenschema van de competitie
  • regelen en organiseren van de zaken omtrent de aan te schaffen rugnummers
  • regelen met commissarissen dat de start en wedstrijdduur wekelijks elke week hetzelfde is

HOE WERKT DAT IN DE PRAKTIJK?

Begin september is er een vergadering waarbij alle meewerkende clubs aanwezig zijn. Hier wordt het vorige seizoen geëvalueerd en besproken hoe de ACC (nog) beter kan worden georganiseerd. Tenslotte wordt gezamenlijk de wedstrijdkalender vastgesteld. De coördinatoren verwerken de gemaakte afspraken in het reglement en op de website en de nieuwe kalender wordt gepubliceerd.

Tijdens de competitie zorgen coördinatoren er wekelijks voor, dat:

  • uitslagen worden gepubliceerd en de competitiestand wordt bijgewerkt
  • startlijsten met rug- & chipnummers worden bijgewerkt met nieuwe deelnemers
  • startlijsten met chipnummers bij de volgende wedstrijd komen
  • rugnummers bij de wedstrijden komen

Tegen de tijd dat de finale naderbij komt wordt overlegd hoe het prijzenschema er uit zal gaan zien, onder andere gebaseerd op het aantal deelnemers. Vervolgens worden de prijzen klaar gemaakt en de bestanden gefabriceerd om meteen aansluitend aan de laatste wedstrijd de prijzen te kunnen uitreiken.

En daarna wordt de website voor de laatste keer bijgewerkt en is het al bijna weer zomer 🙂

*Door omstandigheden kan de starttijd een enkele keer afwijken, maar dat wordt dan ruim van te voren en duidelijk op de website en socials aangekondigd.